Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente.

       Perioadele în care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

 

 • Potrivit prevederilor art. 11 alin.(1) din Ordonanța de Guvern nr. 28/2008 privind registrul agricol, termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

 

 1. a) 5 ianuarie -1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
 2. b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

Persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele necesare pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale de timp în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția modificării.

Totodată la Registru agricol se înregistrează și Contractele de arendare;

Documente ce se eliberează de la Registrul agricol:

 

 • Adeverințe necesare eliberării cărții de identitate;
 • Adeverințe necesare radierii de autoturisme;
 • Adeverințe necesare încheierii contractelor de utilități;
 • Adeverință de stare materiale pentru următoarele:

 

– subvenții  pentru terenuri sau animale

– accesarea de fonduri europene; burse școlare,

– pădure proprietate personală

– CASS, etc

Adeverințele se eliberează în baza Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind eliberarea adeverințelor și certificatelor.

 

 

 • Atestate de producător;

 

Acte necesare pentru eliberarea de adeverințe:

 

 • C.I. titular;
 • C.I. beneficiar;
 • cerere scrisa tip- de la registrul agricol;

 


Acte necesare pentru eliberarea Atestatului  de producător agricol și a Carnetului de comercializare:

 

 • Avizul consultativ eliberat de către o structură asociativă din agricultură constituită la nivel județean, înregistrată la Primăria Jina.
 • Actele de identitate ale membrilor gospodăriei care solicită înscrierea pe Atestatul de producător agricol .
 • cereri scrise tip- de la registrul agricol
 • taxa de eliberare a Atestatului de producător agricol-80 lei/an calendaristic  la caseria Primăriei Jina

 

Structurile asociative înregistrate la Primăria Comunei Jina sunt următoarele:

– Asociația ‚Crescătorilor de oi Jina’.

– Asociația ‚Crescătorilor de vaci Jina’.

– Asociația ‚Composesoratul Jina’.

– Asociația ‚Pădurile Jinei’.