Măsuri de prevenire a răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2

JUDEŢUL SIBIU

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ JINA

ANUNȚ

Urmare ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgență Jina din  data  de  16.03.2020, cu privire la discutarea măsurilor care se impun pentru prevenirea raspandirii infecției cu corornavirusul SARS–CoV-2 s-au stabilit următoarele măsuri:

 • Cetățenii au obligația de a anunța la nr. de telefon: 0269532101 dacă în familiile acestora au persoane care s-au întors dintr-o zonă contaminată.
 • Centralizarea datelor va fi facută de către secretarul general al comunei care v-a imforma de îndată CLSU și personalul medical de specialitate sau medicul de familie despre această situație.
 • Mediatorul sanitar va livra la ușa persoanelor aflate în izolare sau autoizolare cele necesare, în conformitate cu procedura de lucru în aceste cazuri.
 • Populația va limita deplasările inutile la sediul primăriei. Alternativ, orice sesizare sau cerere se poate face online la adresa de email: primariajina@yahoo.com , sau la nr. de tel: 0269531101, urmatoarele interioare:
  • 101 – Secretariat Primar
  • 102 – Primar
  • 103 – Viceprimar
  • 104 – Secretarul Genetral al UAT
  • 105 – Contabilitate
  • 106 – Registru Agricol
  • 107 – Taxe si Impozite
  • 108 – Asistență Socială
 • În cazul în care prezența cetățeanului la sediul primăriei este necesară, acesta se va deplasa la sediul instituției, însă va fi obligat să   respecte următoarele restricții:
  • Accesul în incinta primăriei va fi limitat.
  • Deservirea se va face individual prin accesarea compartimentelor funcționale, soluționarea putând fi amânată până în ziua următoare.
  • Accesul cetățenilor va fi ordonat, astfel încât în fața fiecărui funcționar să se așeze un singur cetățean, cu respectarea unei distanțe de siguranță. Cetățenii nu vor sta în birou cât timp funcționarul va lucra pentru întocmirea documentului solicitat.
  • Persoanele ce prezintă simtome de infecție virală, NU vor fi adminse în incinta primăriei.
 • Lucrătorii din serviciile care au contact cu publicul va trebui să aibă la dispoziție dezinfectanți și la ghișee și în zona de birouri, fiind puse la dispoziție și măști de protecție , sau mănuși – dacă e posibil
 • Se suspendă programul de audiențe la nivel instituțional.
 • Se vor evita, pe cât posibil, deplasările dintr-un birou în altul.
 • Se vor sista pentru perioada imediat următoare anchetele sociale.
 • Se va evita , pe cât posibil, trimiterea cetățenilor de la un birou la altul
 • Aprovizionarea continuă cu săpun și dezinfectant a grupurilor sanitare și asigurarea prosoapelor de hârtie de unică folosință.
 • Agenții economici si celalete instituții de pe raza comunei Jina sunt obligatii să respecte masurile dispuse prin prezentul proces verbal.

 

Președinte CLSU,

Beschiu Gheorghe Vasile