În funcție de condițiile social-istorice și de limba oficială folosită de către autorități, numele comunei Jina a avut diferite forme, după cum urmează:

 

 • Csyne: în anul 1468 (Rechungen 17)
 • Syna, Syne (lb. Latina) în 1575 (la Gh. Barițiu, rev. Transilvania 1874)
 • Zina în Conscripția lui Klein din 1733
 • Zinna (lb. Latina)
 • Zsinna (lb. Maghiara: Conscripția lu Aron, 1750, 1866, 1898, 1907-1918)
 • Sina, Sinna: 1760 (Bunea), Conscripția lui Bucow 1762, 1776 inscripție clopot, 1805, 1860, 1854, 1870, 1883, 1904, Wahner, 1908
 • Sinae (lb. Latina): 1854
 • Dzina
 • Gina (lb. Germ): 1854
 • Jina (lb. Chirilică), Jinna: 1819, 1833, 1853-1865
 • Jina: numele actual, care apare prima dată în Buletinul Guvernului Provincial pentru Marele Principat al Transilvaniei nr. 38 din 1854.

 

 

Anul atestării documentare a comunei Jina este 1396.

 

 • 1541 – satul făcea parte din categoria ”comunelor pertinente” ale cetății Sibiului, fără a fi incluse în scaunul Sibiului;
 • 1558 – Jina aparține Domeniului celor 7 juzi;
 • 1575 – Jina intră în posesia orașului Sibiu, ca donație făcută de voievodul Transilvaniei;
 • 1721-1764 – Jina avea o apartenență dublă: o parte (Sinna) ținea de Comitatul Alba de Jos și o parte (Zsina) de orașul (cetatea) Sibiu;
 • 1764-1765 – s-au înființat regimentele grănicești, odată cu intrarea în Regimentul I jinarii primind ca recompensa suprafețe întinse de teren agricol, păduri și pășuni;
 • 1851 – s-a înființat COMPOSESORATUL GRĂNICERESC JINA;
 • 1929 –  s-a înființat BANCA POPULARĂ ”JINARUL”, care a funcționat până în 1947;
 • 12.10.1930 – inaugurarea MONUMENTULUI EROILOR DIN JINA;
 • 1930 –  a fost înființată fanfara”Miorița” de către înv. Constantin C. Sava și Aron Bogdan;
 • 1936 – s-a înființat REUNIUNEA OIERILOR JINA;
 • 1941 – a fost înființață Cooperativa ”Grănicerul” Jina;
 • 1950 –  la împărțirea administrativă, satul Dobra (înființat de jinari), a trecut la Șugag, jud. Alba;
 • 1955 – a fost înființată Întovărășirea Zootehnică ”BRADUL” Jina;
 • 1957 – s-a introdus rețeaua de curent electic în comună;
 • 1971 –  s-a format un comitet de inițiativă pentru alimentarea cu apă potabilă a comunei din sursele Dobra și Pârâul Peștilor (Lunca);
 • 1973 – s-a format ” Comitet pemtru întocmirea monografiei”, la inițiativa învățătorului Vasile D. Aurel, s-a pornit o activitate intensă de colectare de obiecte în vederea înființării unui muzeu comunal, care s-au colectat într-o cameră a căminului cultural din Jina;
 • Decembrie,1989 –  s-a organizat o manifestare de simpatie față de izbânda poporului român; s-a ales un Consiliu F.S.N.;