Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și urbanism.

 • În următoarea componență:
 • Moga Dumitru – Lucian PNL – președinte
 • Prode Claudiu Nicolae PNL – secretar
 • Dănulețiu Aurel PNL – membru.
 • Cunțan Gheorghe PMP – membru
 • Drăghilă Gheorghe PER – membru

 

Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, drepturile cetățenilor.

 • În următoarea componență:
 • Pamfiloiu Gheorghe – Emil PNL – președinte
 • Toader Nicolae PNL – secretar
 • Grozav Gheorghe PNL – membru.
 • Toader Gheorghe PMP – membru
 • Streulea Nicolae PMP – membru

 

Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activitate sportivă și de agrement.

 • În următoarea componență:
 • Dănulețiu Aurel PNL – președinte
 • Dordea Nicolae PSD – secretar
 • Prode Claudiu – Nicolae PNL – membru.
 • Toder Nicolae PNL – membru
 • Sterp Mircea PMP – membru